EN / CS

enterprise solutions

ST-AP1 Efektivní komunikace v týmu

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na efektivní týmovou komunikaci a řízení týmů v mezinárodním prostědí.

Rozsah a forma kurzu

3 dny

Forma: denní, prezenční

Cíle kurzu

Kurz je teoretický s praktickými cvičeními, zaměřený na pochopení principů komunikace a řízení týmů.

Jazyk

Český jazyk

Požadavky na znalosti

Znalost základních řídících mechanismů a terminologie.

Obsah

 • Princip hodnoty
 • Týmová strategie
 • Efektivní komunikace uvnitř týmu
 • Efektivní komunikace vně týmu
 • Předcházení a řešení konfliktů v týmu
 • Firemní hodnoty a motivace k jejich dodržování
 • Win-Win strategie
 • Zvládání stresových situací
 • Efektivní a cílená reprezentace
 • Sebemotivace a motivace
 • Sebehodnocení

Požadavky na technické vybavení

Žádné

Počet studentů

Minimálně: 3

Maximálně: 10

Harmonogram kurzu

20. - 22. 5. - registrace uzavřena

Další informace a možnost registrace

Registrace a další informace

Kontakt

Rychlý kontakt