EN / CS

enterprise solutions

TCCN-IP1 Teorie počítačových sítí

Popis kurzu

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí lépe orientovat v oblasti IT a telekomunikací. Absolvent získá dostatečný přehled a znalosti k tomu, aby mohl začít působit na nejrůznějších pozicích u IT a telekomunikačních společností, např. zákaznických technických podporách či jako projektový manažer systémových řešení. Tento kurz je tak vhodný i pro rekvalifikaci.

Tento kurz je koncipován tak, aby jej mohli mezi portfolio svých školících aktivit zařadit i firemní zákazníci, kteří z časových důvodů nemohou využívat běžných kurzů během pracovní doby.

Rozsah a forma kurzu

8 x 2,5 hodiny odborných prezentací (1x týdně vždy ve čtvrtek od 19:30)

Forma: večerní výuka, kombinovaná

Cíle kurzu

Kurz je převážně teoretický, zaměřený na pochopení technologických principů komunikace v datových sítích a technickou terminologii. Absolvent získá všeobecný přehled o internetworkingu, OSI a TCP/IP modelu a o komunikačních protokolech. Tento kurz je předpokladem pro pochopení ostatních navazujících síťových kurzů (IP2 – Konfigurace směrovačů Cisco, IP3 – Konfigurace přepínačů Cisco a dalších).

Jazyk

Český jazyk

Literatura

Účastníci obdrží skripta ke kurzu

příklad materiálů ke kurzu

Požadavky na znalosti

Znalost práce s výpočetní technikou.

Obsah

 • Úvod do internetworkingu, základy komunikace v datových sítích, typy LAN/WAN sítí, základní terminologie (TCP/IP, VoIP, QoS, WiFi apod.)
 • Detailní představení OSI a TCP/IP modelu
 • Popis komunikačních protokolů
 • Seznámení se síťovými prvky (hub, switch, router, WiFi router, firewall apod.)
 • Základy funkcí směrovačů a přepínačů
 • Síťová adresace (převody z a do binární, decimální a hexadecimální soustavy), statické a dynamické směrování (Distance-vector a Link-state protokoly)
 • 1 Základy a formy síťové komunikace
 • 1.1 Základy komunikace
 • 1.2 Kvalita komunikace
 • 1.3 Komunikace skrz sítě
 • 1.4 Síťová architektura
 • 2 Základy TCP/IP a OSI modelu
 • 2.1 Rozdělení rolí v síti
 • 2.2 Síťové modely
 • 3 Vyšší vrstvy OSI modelu
 • 3.1 Relační a prezentační vrstva
 • 3.2 Aplikační vrstva
 • 3.3 Síťové aplikace a služby
 • 4 OSI transportní vrstva
 • 4.1 Role a cíle transportní vrstvy
 • 4.2 Kontrola konverzace
 • 4.3 TCP protokol
 • 4.4 UDP protokol
 • 5 OSI síťová vrstva, IP
 • 5.1 Role a cíle transportní vrstvy
 • 5.2 Představení IPv4 protokolu
 • 5.3 Základy IP architektury
 • 5.4 Adresování v IPv4 sítích
 • 5.5 Směrování v IPv4 sítích
 • 6 OSI linková vrstva
 • 6.1 Role a cíle linkové vrstvy
 • 6.2 Přístup linkové vrstvy do fyzických médií
 • 6.3 Rámce a adresování na linkové vrstvě
 • 7 OSI fyzická vrstva, plánování kabeláže
 • 7.1 Role a cíle fyzické vrstvy
 • 7.2 Typy metalických médií a konektorů
 • 7.3 Typy optických médií a konektorů
 • 7.4 Bezdrátová média
 • 7.5 Základní popis a plánování strukturované kabeláže
 • 8 Ethernet
 • 8.1 Základní principy ethernetu
 • 8.2 Ethernet rámce a adresování
 • 8.3 Kontrola přístupu v sítích ethernet
 • 8.4 Vývoj ethernetu na fyzické vrstvě
 • 8.5 Aktivní síťová zařízení v sítích ethernet
 • 8.6 ARP - Address Resolution Protocol

Požadavky na technické vybavení

Žádné

Cena kurzu

Běžná cena bez DPH: 8 000,- Kč (9 600,- Kč s DPH 20%)

Snížená cena do konce roku 2011 bez DPH: 6 500,- Kč (7 800,- Kč s DPH 20%)

Studenti běžná cena bez DPH: 6 000,- Kč (7 200,- Kč s DPH 20%)

Studenti snížená cena do konce roku 2011 bez DPH: 5 000,- Kč (6 000,- Kč s DPH 20%)

Akce "Přiveď si s sebou kamaráda a každý to má levnější" bez DPH: 5 500,- Kč (6 600,- Kč s DPH 20%)

Možnost individuálních slev - po předběžné dohodě.

Harmonogram kurzu

Pro rok 2012 kurz neotevřen.

Místo

Způsob ukončení

Test (vyplňte si cvičný TEST a oveřte si své znalosti)

Každý student obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Další informace a možnost registrace

Registrace a další informace

Získejte více informací týkající se - Kurz TCCN-IP1 Teorie počítačových sítí

Kontakt

Související

Rychlý kontakt