EN / CS

enterprise solutions

Prohlášení - zpráva elektronické pošty

Tato zpráva obsahuje důvěrné informace a je určen pouze pro uvedené příjemce. Pokud nejste adresátem, nesmíte zpřístupnit, šířit nebo kopírovat tento e-mail. Pokud jste tento email obdrželi omylem, upozorněte prosím neprodleně jeho odesílatele a odstraňte tento e-mail z Vašeho systému. Přenosy elektronickou poštou jsou bez záruky. Nelze zaručit nebo ovlivnit bezpečný a bezchybný přenos informace a zabránit zachycení, poškození, ztracení, modifikaci, opožděné doručení zprávy nebo případný obsah počítačového viru. Odesílatel proto nepřijímá odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této zprávy, které vznikají v důsledku přenosu e-mailu. Pokud je požadováno ověření, vyžádejte si prosím tištěnou verzi.

Ictlogic, s.r.o., Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Czech Republic, www.ictlogic.eu

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 174390.

ictlogic

Související