EN / CS

enterprise solutions

Datová centra

Datacenter networking schema

Popis

Elektrifikace a silová kabeláž
Datová kabeláž


Cabling - Optical


Protipožární systémy


Zabezpečení
Klimatizace a vzduchotechnika

Teplo je důležitým faktorem, který významně ovlivňuje výkonnost IT. Často se pro chlazení datových center spoléhá na systém strídání studených a teplých uliček. Tím se využívá okolní vzduch, který není nikterak přímo regulován z pohledu zatížení systémů a momentální lokální potřeby na chlazení. Tato řešení jsou schopna zvádnout velká tepelná zatížení, ale za cenu vyšších provozních nákladů a energetické neefektivity. Se vzrůstajícími nároky aplikací a hustotou serverů se často hledájí nové způsoby, jak odvádět takto vzniklé teplo. Proto se využívá řešení na bázi oběhu chladící kapaliny, která jsou součástí vlastních racků. Problémy s odvodem vyzářeného tepla lze zmírnit důkladným plánováním a investováním do modulárních způsobů chlazení.

Chlazení okolním vzduchem

Datacenter cold aisle Chlazení vzduchu v datových centrech je typicky řešeno střídáním teplých a studených uliček mezi jednotlivými řadami technologických racků. Ochlazený vzduch je přiváděn do studené uličky. Tento rozvod je zpravidla řešen ve zvýšené technologické podlaze. Tento studený vzduch je hnán z klimatizační jednotky (CRAC). Tento studený vzduch je uvnitř serverů oteplován a odchází do teplé uličky, kde stoupá ke stropu místnosti. Tento teplý vzduch je klimatizační jednotkou opět ochlazován a vracen do oběhu. Tato řešení jsou schopna zvládat velké tepelné zátěže, obvykle 5 až 15 kW na rack.

Chlazení kapalinou

Datacenter rack cooling module Kapalinové chladící jednotky (LCU) jsou modulární, teplotně neutrální řešení, kde je využívá výměníky tepla vzduch/voda (LCP) a poskytuje jednotné a účinné chlazení pro ICT. Tyto jednotky lze umístit na úroveň racků nebo mezi racky. Jednotky pro chlazení kapalinou byly používány v průmyslových aplikacích řadu let a v poslední době byly znovu představeny v datových centrech, a to díky požadavkům na efektivní odvod vysokých teplot od serverů a technologií. Jednotky LCP lze využít pro horizontální proudění vzduchu s konstantní teplotou za předpokladu, že studený vzduch je přiváděn před technologii a teplý vzduch je odváděn z poza technologie. Datacenter air conditioning outdoor unitKapalinové chlazení se stává stále oblíbenější v prostředí datacenter. Je energeticky efektivní, jelikož žádným způsobem neovlivňuje okolní teplotu v místnosti. Zároveň může eliminovat potřebu výstavby drahých dvojitých technologických podlah. Datacenter rack cooling module

Podlaha
Příslušenství


Související řešení a služby

Školení

Partneři

Vlastnosti

Výhody

Související

Quick contact