EN / CS

enterprise solutions

Privacy policy (only available in Czech language)

Vydáno 12.1.2011

1. Prohlášení

Toto prohlášení společnosti Ictlogic, s.r.o. ("Společnost"), o zásadách ochrany osobních údajů, platí pro data získaná společností Ictlogic, s.r.o. prostřednictvím internetových prezentací, služeb nebo produktů, které zobrazují nebo odkazují tyto Smluvní podmínky, a to jak v online tak offline podobě. Toto ustanovení neplatí pro internetové prezentace, služby nebo produkty, lteré mají svá vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, nebo nejsou tyto zásady výslovně uvedeny, případně odkazovány.

2. Shromažďování osobních údajů

Společnost může požadovat poskytnutí osobních údajů jako jména, příjmení, emailové adresy, poštovní adresy či telefonní čísla. Současně může požadovat demografické informace jako věk, pohlaví, preference, záliby či zájmy.

V případě obchodního styku může společnost požadovatdalší informace, jako jsou fakturační údaje, čísla kreditních karet a jiné, které jsou potřeba k vytvoření fakturačního záznamu u společnosti Ictlogic, s.r.o.

V ojedinělých případech (elektronická pošta, elektronické zpravodaje) může být obsah modifikován webovými signály, které identifikují použití obsahu dotyčnou osobou.

Dalšími shromažďovanými údaji může být například IP adresa a informace a data dodané použitím internetového prohlížeče nebo podobné služby či produktu uživatelem.

3. Použití osobních údajů

Společnost shromažďuje a využívá osobní údaje k provozu a dalšímu zdokonalování internetových prezentací, služeb a produktů. Díky těmto údajům může cíleně směřovat jednotlivé tématické celky a další přístupné služby.

Osobní údaje se také používají pro následnou komunikaci s uživateli a přístupu ke službám a produktům.

4. Zpracování osobních údajů

Společnost Ictlogic, s.r.o. zpracovává osobní údaje sama nebo může využít služem jiné spolešnosti v mezích přímo definovaných příslušnými zákonnými úpravami.

Společnost odpovídá za bezpečné zpracování a využití osobních údajů.

5. Sdílení osobních údajů

Pokud není uvedeno jinak, nebude společnost Ictlogic, s.r.o. bez svolení uživatele poskytovat osobní údaje dalším stranám mimo společnost.

Některé služby společnosti mohou být společnou službou společnosti Ictlogic, s.r.o. a dalších společností. V tomto případě bude tato informace zobrazena a současně bude zobrazeno nebo odkázáno na prohlášení o osobních údajích další společnosti podílející se na službě.

Příležitostně může dojít k využití služeb dalších společnosti, aby v zastoupení poskytovaly omezené služby, jako například zpracovávání a odesílání emailové komunikace, poskytování zákaznické podpory, hostování webů, zpracovávání transakcí či provádění statistických analýz našich služeb. Uvedení poskytovatelé služeb mohou získat pouze ty osobní údaje, které potřebují k poskytování dané služby. Vyžaduje se od nich dodržování důvěrnosti informací a mají zákaz jejich využití za jiným účelem, než je poskytování služby společnosti Ictlogic, s.r.o. v souladu s pokyny a zásadami společnosti Ictlogic, s.r.o..

6. Zabezpečení osobních údajů

Společnost se zavazuje k ochraně a zabezpečení osobních údajů a informací o uživatelích a dalších subjektech. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem je veužíváno nejrůznějších technologií a postupů. Osobní údaje jsou ukládáno do počítačových systémů s omezeným přístupem. V případě přenosu důležitých důvěrných informací jsou údaje chráněna pomocí šifrování.

Jeli k ochraně Vašich údajů použito heslo, nikdy nesmí být vyzrazeno třetí straně. Jeho ochrana je Vaší zodpovědností.

7. Závěrečná ustanovení

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost. Podmínky a právní omezení o zásadách ochrany osobních údajů internetových prezentací, služeb a produktů společnosti jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

ictlogic

Související